ECN op Recycling 2015 – Hoe kunnen we u helpen in de Circulaire Economie?

 

Op 2-4 november heeft de Recycling 2015 plaats gevonden. Een aantal onderwerpen hebben wij belicht tijdens Recycling 2015:

Van afval naar grondstof
Wij ondersteunen u graag om uw afval om te zetten in een grondstof. Wij karakteriseren uw stroom en adviseren over de haalbaarheid van hergebruik. We denken met u mee over de processen die nodig zijn om afval in een product om te zetten. Tenslotte adviseren we over Einde Afval (End of Waste) – hoe komt u van het label ‘afval’ af?

Bekijk de animatie over hergebruik van afval tot nieuwe grondstoffen:

Secundaire Materialen
Bij het toepassen van materialen op of in de bodem kunnen ontoelaatbare hoeveelheden                 
verontreiniging in de bodem en grondwater terechtkomen. Wij helpen u bepalen of
milieuveilige toepassing mogelijk is, met name voor de internationale toepassingsmarkt.
We karakteriseren uw materiaal in ons lab en modelleren voor verschillende
toepassingsscenario’s of deze potentieel voor problemen zorgen.

Meer informatie over risicobeoordeling leest u in de brochure.

Afvalstoffenclassificatie
De verwerkingskosten voor een stof die als gevaarlijk afval wordt aangemerkt kunnen aanzienlijk zijn. Wij helpen u door het woud van regelgeving navigeren en bepalen hoe uw afvalstof geclassificeerd moet worden. Indien nodig verrichten we hiervoor analyse in ons lab (elementbepaling) en leiden de meest waarschijnlijke speciatie van stoffen in uw afvalstof af. Het resultaat hiervan bepaalt of uw afvalstof als gevaarlijk moet worden aangemerkt. 

Waarom een circulaire economie?

Door een toenemende wereldbevolking en welvaart wordt het efficiënt omgaan met grondstoffen steeds belangrijker, zowel vanuit milieubelasting als vanuit schaarste van materialen. Een transitie naar een volledige ontkoppeling van materiaalgebruik en economische groei is noodzakelijk. 

Het is nodig om vanuit de overheid regelgeving in te zetten en spelregels op te stellen om hergebruiksmarkt op gang te krijgen. Bedrijven moeten investeren in innovatieve technieken om kringlopen te sluiten. Nederland is koploper en we zijn goed bezig, maar we zien dat Europese wetgeving steeds belangrijker wordt. 

ECN heeft veel kennis opgebouwd en heeft met haar expertise een belangrijke adviesrol op het gebied van de circulaire economie, zoals ontwikkeling van processen voor hergebruik en beoordeling van milieurisico’s van hergebruik. Ook werken we aan duurzaam stortbeheer voor verantwoorde en goedkopere methoden voor de nazorg van stortplaatsen.  

Met ons geavanceerde lab, vooraanstaande rol in de ontwikkeling van testmethoden en kennis over uitloging en bodem bieden wij  beleidsondersteuning voor overheden en een belangrijke adviesrol voor bedrijfsleven om te komen tot een circulaire economie.

Meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van circulaire economie vindt u op onze expertisepagina

Overige dienstverlening

  • (Fijn)stof kan een bron van overlast zijn voor de omgeving. Met ons stof monitoring systeem houdt u eventuele stofemissies beter onder controle.
  • Vanuit ons materiaalkundig-, chemisch en fysisch karakteriseringslab zijn wij u graag van dienst met uw analyse- en karakteriseringsvragen. We doen bijvoorbeeld schade- en corrosieonderzoek. Lees meer op de expertisepagina of kijk in de equipment list voor een totaaloverzicht van onze producten en diensten.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.