Recycling 2016 – met een focus op circulaire economie

Op 25, 26 en 27 oktober 2016 vindt de jaarlijkse vakbeurs Recycling plaats in Evenementenhal Gorinchem. De vakbeurs legt dit jaar de focus legt op circulaire economie. Recycling 2016 gaat verder en speelt in op de trends en ontwikkelingen van de huidige economie en op belangrijke onderwerpen vanuit de overheid.  ECN is op de vakbeurs Recycling aanwezig met een stand. Wij verwelkomen u graag in stand 365.

ECN heeft vanuit haar milieu-onderzoek veel kennis opgebouwd en heeft met haar expertise een belangrijke adviesrol op het gebied van de circulaire economie. We werken aan integrale oplossingen waarbij gestreefd wordt naar een minimaal gebruik van volledig duurzame energie en van duurzame koolstof en het beperken van het verlies van mineralen en niet-organische componenten (zie figuur rechts).

Waarom een circulaire economie?
Door een toenemende wereldbevolking en welvaart wordt het efficiënt omgaan met grondstoffen steeds belangrijker, zowel vanuit milieubelasting als vanuit schaarste van materialen. Een transitie naar een volledige ontkoppeling van materiaalgebruik en economische groei is noodzakelijk. Het is nodig om vanuit de overheid regelgeving in te zetten en spelregels op te stellen om hergebruiksmarkt op gang te krijgen.

 

Bedrijven moeten investeren in innovatieve technieken om kringlopen te sluiten. Nederland is koploper en we zijn goed bezig, maar we zien dat Europese wetgeving steeds belangrijker wordt. Met ons geavanceerde lab, vooraanstaande rol in de ontwikkeling van testmethoden en kennis over uitloging en bodem bieden wij  beleidsondersteuning voor overheden en een belangrijke adviesrol voor bedrijfsleven om te komen tot een circulaire economie.

 

Circulaire economie belangrijk in energietransitie
Het is noodzaak om het karakter van de economie in een circulaire richting om te buigen. Recycling is niet per sé duurzaam en kan leiden tot een hoger energiegebruik, verschuiving van de problematiek naar een andere productketen of milieucompartiment of het betekent slechts dat de kritische grens van grondstofbeschikbaarheid later wordt bereikt.

 

Het gebruik van grondstoffen kan niet los worden gezien van de energietransitie. Het energiegebruik gerelateerd aan grondstoffen maakt een significant onderdeel uit van onze energiehuishouding en daarmee heeft ‘Circulaire Economie’ een groot potentieel voor de energietransitie. Bekijk hierover onze animatie 'The importance of a circular economy in the energy transition':

Van afval naar grondstof
ECN ondersteunt u graag om uw afval om te zetten in een grondstof.
Wij karakteriseren uw stroom en adviseren over de haalbaarheid van hergebruik.

We denken ook met u mee over de processen die nodig zijn om afval in een product om te zetten.
Tenslotte adviseert ECN u over Einde Afval (End of Waste) – hoe komt u van het label ‘afval’ af? Bekijk hierover onze animatie 'Circulaire economie: hergebruik van afval tot nieuwe gronstoffen':

 

Meer weten?
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op. Meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van circulaire economie vindt u op onze expertisepagina