Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication facebook
Title:
Annual report 2016
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Corporate 17-7-2017
 
ECN report number: Document type:
ECN-O--16-068 Other
 
Number of pages: Full text:
97 Download PDF  (963kB)

Abstract:
Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is voortgekomen uit het in 1955 opgerichte Reactorcentrum Nederland (RCN), dat zich richtte op de vreedzame toepassing van kernenergie. Vanaf 1976 werden de activiteiten uitgebreid naar kennisonderzoek betreffende duurzame-energie toepassingen en werd RCN hernoemd naar ECN. Alle nucleaire activiteiten zijn in 1998 ondergebracht in een dochteronderneming genaamd NRG (Nuclear Research and Consultancy Group), waardoor er een operationele scheiding ontstond tussen ECN Duurzame Energie (ECN Duurzaam) en NRG. De financien van ECN Duurzaam en NRG bleven geconsolideerd op Stichtingniveau.


Back to List