Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


ECN publication facebook
Title:
Energietransitie voor huishoudens met een smalle beurs
 
Author(s):
Straver, K.; Lidth de Jeude, M. van; Prins, M; Schellekens, R
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 12-3-2018
 
ECN report number: Document type:
ECN-E--18-001 ECN publication
 
Number of pages: Full text:
31 Download PDF  (1365kB)

Abstract:
De energietransitie moet plaatsvinden in de totale woningvoorraad, dus ook bij de particuliere woningeigenaar die in een wijk woont waar de financiële mogelijkheden van de bewoners beperkt zijn. Er is een Community of Practice (CoP) Energiearmoede opgestart waarin 13 gemeenten concrete projecten hebben gepresenteerd die eraan bijdragen dat mensen met lage inkomens ook mee kunnen komen in de energietransitie. ECN heeft de gehouden themasessies gedocumenteerd op uitdagingen, best practices en oplossingen. Daarnaast heeft ECN zijn expertkennis ingezet op het gebied van energiearmoede projecten en renovatietrajecten bij de te organiseren thema bijeenkomsten.


Back to List