Publications

Skip Navigation Links.

Search for publications:


Limit search to the fields


Publications of unit Policy Studies in 1989.
Bakema, G.F.;
Economische en milieu-effecten van elektrische auto's: Studie uitgevoerd in opdracht van de NOVEM.
ESC-50 NL 1989; 98 pag.
 
Kroon, P.; Cornelisse, H.;
Energiebesparing bij het verkeer en vervoer 1973-1987. Een evaluatie van overheidsmaatregelen.
ESC-51 NL 1989; 182 pag.
 
Kram, T.; Okken, P.A.;
Kansen voor alternatieve brandstoffen in het wegverkeer in Nederland tot 2020 onder invloed van de olieprijs, NOx- en CO2-plafonds.
ESC-52 NL 1989; 82 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.;
De mogelijkheden voor industriele WKK en kolenketels op langere termijn.
ESC-46 NL 1989; 70 pag.
 
Oostvoorn, F. van; Kroon, P.; Lange, A.V.M. de;
SERUM: Een model van de Nederlandse raffinage-industrie.
ESC-49 NL 1989; 156 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.;
Toekomstige produktiekosten van basislasteenheden: Opgesteld op verzoek van de AER.
ESC-48 NL 1989; 80 pag.