ECN publication facebook
Title:
Voorlopige correctiebedragen 2017 (SDE+)
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 30-11-2016
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--16-015 External memo
 
Number of pages: Full text:
39 Download PDF  (1479kB)

Abstract:
Deze notitie beschrijft de berekening van de voorlopige correctiebedragen 2017 ten behoeve van de bevoorschotting van de SDE+-subsidies. Zoals vastgelegd in het besluit SDE, worden deze bedragen bepaald aan de hand van de geobserveerde marktprijzen voor levering van gas en elektriciteit in de periode september 2015 tot en met augustus 2016, waarop voor verschillende categorieën verrekeningsfactoren van toepassing zijn. Deze notitie beschrijft de ontwikkeling van de marktprijzen en aanvullende factoren die gebruikt worden in de correctiebedragen.

More Information:

Back to List