ECN publication facebook
Title:
Basisprijzen SDE+ 2016
 
Author(s):
 
Published by: Publication date:
ECN Policy Studies 9-12-2015
 
ECN report number: Document type:
ECN-N--15-023 External memo
 
Number of pages: Full text:
8 Download PDF  (485kB)

Abstract:
Deze notitie beschrijft de basisprijzen en basisprijspremies voor hernieuwbare energieproductie in de SDE+ 2016. De notitie geeft een update van de eerdere notitie over basisprijzen en basisprijspremies voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking in de SDE+ 2015 (Kraan & Lensink, december 2014). Ook voor elektriciteitsproductie in de SDE+ 2016 zijn basisprijzen en basisprijspremies gedifferentieerd naar de categorieën zon-PV, windenergie en overige hernieuwbare elektriciteitsproductie. Hiernaast zijn voor groen gas en hernieuwbare warmte de basisprijzen en basisprijspremies berekend. Voor warmte is gedifferentieerd naar middelgrote en grote installaties.

More Information:

Back to List