ECN publicatie: facebook
Titel:
Te weinig investeren in nieuwe elektriciteitscentrales vergroot risico's op stroomuitval
 
Auteur(s):
Scheepers, M.J.J.; Beus, J. de
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-9-2002
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-RX--03-004 Artikel wetenschap tijdschrift
 
Aantal pagina's:
10  

Gepubliceerd in: www.energie.nl (Energie in cijfers: Trends) (), , , Vol., p.-.

Samenvatting:
Stroomuitval: het kan iedere afnemer overkomen. In Nederland is eenstroomonderbreking meestal kortdurend van aard (minder dan een uur) en veelal het gevolg van een storing in het elektriciteitsnet. Zodra de storing is verholpen, wordt de levering van elektriciteit gewoon hervat. Naarmate een storing in de elektriciteitsvoorziening langer duurt, nemen de economische en maatschappelijke gevolgen echter sterk toe. De kans op langdurige stroomuitval is nu in Nederland gelukkig nog erg klein. Dat is vooral te danken aan de manier waarop tot 1998 in de benodigde elektriciteitscentrales werd voorzien. Daardoor is er nu nog voldoende productiecapaciteit beschikbaar. Met de introductie van marktwerking in de elektriciteitssector is de besluitvorming over nieuwe centrales grondig veranderd. Door de stroomcrisis in Californië van begin 2001 en de dreigende tekorten in een aantal andere landen met geliberaliseerde elektriciteitsmarkten, rijst de vraag of marktpartijen onder deze nieuwe omstandigheden voldoende zullen investeren in nieuwe productiecapaciteit. Kan een vrije elektriciteitsmakrt wel zorgdragen voor een betrouwbare en continue energievoorziening tegen redelijke prijzen? Of is, met het oog op het maatschappelijke belang van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening, extra overheidsbeleid noodzakelijk ?

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.