ECN publicatie: facebook
Titel:
Wat is er kritisch aan stikstofdepositie?
 
Auteur(s):
Bleeker, A.; Erisman, J.W.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Environment & Energy Engineering 16-4-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-V--12-014 Artikel vakblad
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
2  Niet beschikbaar.

Gepubliceerd in: Tijdschrift Lucht (Sdu), , april 2012, Vol.2, p.8-11.

Samenvatting:
Op dit moment is er de nodige aandacht voor stikstofdepositie van uit het perspectief van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Dit artikel gaat in op de achtergronden van de stikstofproblematiek, waar de stikstofdepositie een onderdeel van is. Het plaatst het Nederlandse stikstofprobleem in een Europees en mondiaal perspectief en geeft een beknopt overzicht van recente inzichten in de productie, verliezen en milieueffecten van stikstof.


Terug naar overzicht.