ECN publicatie: facebook
Titel:
ECN jaarverslag VGM 2007
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Corporate 16-6-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--08-012 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
41 Download PDF  (8742kB)

Samenvatting:
Gezien haar missie acht ECN in haar eigen bedrijfsvoering Veiligheid, Gezondheid & Milieu (VGM) van het grootste belang. Op basis van haar VGM-beleid legt zij jaarlijks verantwoording af. Deze verslaglegging bestaat uit: Het tiende milieujaarverslag, waarin ook veiligheid & gezondheid is opgenomen, dat in een beperkte oplage wordt verspreid aan direct belanghebbenden, dat beschikbaar is voor de medewerkers middels intranet en dat voor eenieder beschikbaar is op internet; Het algemene jaarverslag, dat op grote schaal wordt verspreid en waarin een extract van dit jaarverslag is opgenomen. Daarnaast wordt ook een jaarverslag opgesteld ten behoeve van de vergunningverlener Kernenergiewet (KeW). Dit jaarverslag KeW is op verzoek verkrijgbaar bij de afdeling Kwaliteit, Veiligheid & Milieu van ECN (zie onder verantwoording).


Terug naar overzicht.