ECN publicatie: facebook
Titel:
Wat kunnen we doen? Interview in speciale uitgave National Geographic over klimaatverandering.
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 4-4-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--08-007 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
4  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
Het klimaatprobleem speelt uiteraard ook in de Lage Landen. Net als elders wordt in Nederland en België nagedacht over oplossingen en worden allerlei initiatieven ontplooid om de uitstoot van CO2 te verminderen. Maar wat zijn de specifieke uitdagingen die op Nederland afkomen en wat zijn daarvan de economische gevolgen? “Nederland kan een voorlopersrol spelen in de aanpak van klimaatverandering, maar dan moeten we wel risico’s durven nemen door bijvoorbeeld biobrandstoffen in te zetten,” zegt de vooraanstaande energie-econoom prof. dr. Jos Bruggink. Bruggink is beleidsonderzoeker bij het Energieonderzoek Centrum Nederland en hoogleraar Energietransities en Duurzame Ontwikkeling aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Al sinds de eerste oliecrisis in de jaren zeventig onderzoekt hij economische ontwikkelingen en strategieën op energiegebied. Gedurende zijn lange carrière was Bruggink (59) actief in talrijke nationale en internationale organisaties, waaronder de World Energy Council en het met de Nobelprijs voor de Vrede bekroonde Intergovernmental Panel on Climate Change. Recent werkte Bruggink mee aan het SER-advies Kernenergie en een duurzame ontwikkeling. National Geographic sprak met hem.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.