ECN publicatie: facebook
Titel:
Nieuwe coatingtechnieken voor het MKB: Dikke deklagen
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Environment & Energy Engineering 1-2-2006
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-RX--06-051 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
104 Download PDF  (3177kB)

Samenvatting:
In opdracht van Netherlands Institute for Metals Research (NIMR) en onder verantwoording van FME/CWM wordt het project 'Nieuwe coatingtechnieken voor het MKB' uitgevoerd. Doelstelling is het MKB te informeren over mogelijkheden van deklaagtechnologie zodat zij inzicht krijgen in de potentie van deklagen voor hun markt. Binnen het genoemde project verschijnen nog een viertal rapporten. De resultaten zullen uiteindelijk op de website van het project, www.coating-online.nl, worden gepubliceerd als FME/CWM Tech-Info-bladen. Dit rapport verschijnt onder het nummer TI.05.024. Dit rapport geeft een overzicht van deklaagtechnieken voor het aanbrengen van metallische deklagen op doorgaans harde ondergronden. Vanwege het brede scala aan mogelijkheden is een beperking aangebracht in het aantal technieken. De behandelde deklaagtechnieken zijn: oplassen, laser cladden, thermisch spuiten, explosief cladden, galvanische technieken, stroomloze metaalafscheiding en thermische processen (hot dip). Een verdere beperking is dat alleen deklagen dikker dan 10 µm behandeld worden. Het doel is de lezers een indruk te geven van de potentie van deklagen, zonder technische details over de technieken naar voren te brengen. In dit rapport wordt daarom primair ingegaan op de functionaliteit die deklagen aan een product kunnen geven. Onder functionaliteit wordt daarbij verstaan: corrosievastheid, slijtvastheid, reparatie mogelijkheden van de technieken. De functionaliteit wordt daarbij van het oppervlak van een basismateriaal gevraagd. Verder wordt ingegaan op de invloeden van de aanbrengtechniek op de mechanische eigenschappen van de basismaterialen zoals vermoeiingssterkte, introductie van (rest)-spanningen en (trek)sterkte. Om een keuze voor een deklaagtechniek te kunnen maken moet men op de hoogte zijn of in elk geval inzicht hebben in de mogelijke beperkingen en mogelijkheden van de deklagen en de deklaagtechniek. Daarom wordt ingegaan op de ontwerpaspecten die een rol spelen. Het gaat daarbij om zaken als thermische beïnvloeding door de deklaagtechniek, de mogelijkheid of onmogelijkheid de deklaag inwendig aan te brengen, welke materialen (metallisch, cermet of keramisch) kan met een deklaagtechniek worden aangebracht. Het rapport wordt ondersteund met voorbeelden en een serie selectietabellen. Deze selectietabellen zijn in dit rapport opgenomen als bijlagen, maar zijn tevens afzonderlijk te raadplegen in de vorm van een excell-spreadsheet op de website www.coating-online.nl. Aan de hand van dit rapport krijgt de lezer een indruk van de mogelijkheden van deklaag technieken. Het rapport beoogt niet de lezer de oplossing voor zijn probleem te geven, doch hem een denktrant voor te leggen welke tot een oplossingsrichting leidt. Voor de uiteindelijke oplossing zal overlegt moeten worden met ter zake deskundigen. Via de genoemde website zijn deze snel toegankelijk.


Terug naar overzicht.