ECN publicatie: facebook
Titel:
Energie Verslag Nederland 2000
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-5-2002
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-P--01-003 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
128 Download PDF  (2920kB)

Samenvatting:
In het eerste deel Kroniek vindt u een chronologisch overzicht van debelangrijkste gebeurtenissen op energiegebied. Een greep uit de onderwerpen: de opening van het eerste onbemande tankstation in Nederland, de toenemende rol van internet op de oliemarkt, de start van het platform versnelling liberalisering, het near shore windpark voor de kust van Egmond, en de hevige prijsschommelingen op de APX.

Het tweede deel Focus geeft een nadere toelichting op onderwerpen die nadrukkelijk in de belangstelling stonden. In het najaar halen wegblokkades door de transportsector en particulieren de voorpagina's van de landelijke dagbladen. Aanleiding is de sterke stijging van brandstofprijzen. In hoeverre vertoont deze situatie gelijkenis met de oliecrises van 1973 en van 1979-1980? Zijn de reacties van het publiek anders? Wie worden aangewezen als schuldige en waarom? Hoe is de benzine- en dieselprijs eigenlijk opgebouwd en waardoor wordt de hoogte beïnvloed? De eerste Focus blikt terug op de prijsstijgingen en onderzoekt de achtergronden.

In november vindt de zesde klimaatconferentie plaats in Den Haag, onder voorzitterschap van minister Pronk. De conferentie loopt uit op een mislukking. Na acht jaar van voorbereiding lukt het niet om definitieve internationale afspraken te maken voor de reductie van broeikasgassen. Aanleiding om het Nederlands klimaatbeleid af te zetten tegen dat van de andere landen: Nederland staat bekend als vooruitstrevend maar hoe staat het met het beleid van de andere geïndustrialiseerde landen? Lopen we inderdaad voorop of laten we juist zaken liggen? De tweede Focus plaatst het Nederlands klimaatbeleid in internationaal perspectief.

In de zomer besluit de overheid dat energielabels ingevoerd moeten worden voor personenauto's. Er zijn in Nederland al verschillende energielabels en -keurmerken in omloop. De laatste Focus schetst de stand van zaken rond energielabels en energiepremies: welke labels zijn er allemaal en wat is het doel van deze labels? Zijn de labels verplicht? Door wie? En worden er inderdaad meer zuinige apparaten verkocht dan voorheen?

Het laatste deel Trends geeft een overzicht van de belangrijkste trends in energie. Hierin komt het historisch verloop aan de orde van prijzen, vraag en aanbod van energie, de emissies en de markt voor diverse technieken. Dit deel wordt besloten met een trendanalyse waarin de netto energiebesparing systematisch is ontleed. Voor het eerst wordt ook de ontwikkeling van de CO2-emissies nader bekeken, waarbij is nagegaan in hoeverre energiebesparingen in de industrie, de huishoudens en de utiliteitsgebouwen in 1999 een omslag in de stijging van emissies veroorzaakt kunnen hebben.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.