ECN publicatie: facebook
Titel:
Mogelijkheden voor emissiereductie bij houtkachels
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Environment & Energy Engineering 6-3-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--17-006 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
11 Download PDF  (605kB)

Samenvatting:
Er is in de maatschappij toenemende aandacht voor de (geur)hinder en emissie-effecten van het stoken van houtkachels. In dit document is informatie opgenomen die beleidsmakers inzicht geeft in de mogelijkheden voor het beperken van de emissies van houtkachels. Na drie technische opties volgen stooktips en tenslotte adviezen. De technische opties gaan uitsluitend in op maatregelen die op dit moment beschikbaar zijn op de markt.


Terug naar overzicht.