ECN publicatie: facebook
Titel:
Kansen voor duurzame energie bij herstructurering van naoorlogse wijken : Nieuw Den Helder Centrum als praktijkvoorbeeld
 
Auteur(s):
Kester, J.C.P.; Sjoerdsma, E.; Veen, H. van der
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Energie in de Gebouwde Omgeving en Netten 1-4-2002
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-RX--02-013 Conferentiebijdrage
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
6 Download PDF  (70kB)

Gepresenteerd op: Nederlandse Duurzame Energie Conferentie NDEC, Rotterdam, The Netherlands, 27-28 februari 2002.

Samenvatting:
Het aandeel van de gebouwde omgeving in het landelijke energiegebruikbedraagt ca. 30%. Herstructurering van naoorlogse wijken biedt gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties goede kansen voor de invoering van duurzame energie en energiebesparingsmaatregelen. Niet alleen bij nieuwbouw, mar ook bij renovatie zijn veel meer maatregelen nodig dan nu gebruikelijk zijn, zoals blijkt uit een studie van ECN in het kader van de herstructurering van Nieuw Den Helder Centrum. Met een combinatie van maatregelen bij renovatie, bij nieuwbouw en op wijkniveau kan het aandeel duurzame energie verhoogd worden tot meer dan 30% en kan de CO2-uitstoot met 50% teruggedrongen worden. Het is aan gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties, samen met bewoners en andere betrokkenen, om deze kansen voor duurzame energie en energiebesparing te benutten.


Terug naar overzicht.