ECN publicatie: facebook
Titel:
Percepties en attitudes van autobezitters ten aanzien van innovatieve auto’s
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 8-2-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-L--12-001 Presentatie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
23 Download PDF  (1437kB)

Gepresenteerd op: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag, Nederland, 31 januari 2012.

Samenvatting:
Om de nadelige effecten van vervoer (automobiliteit in het bijzonder) te beperken, wordt een transitie voorzien van conventionele auto’s, rijdend op fossiele brandstoffen, naar duurzame energiezuinige auto's. Naast technologische uitdagingen vergt een succesvolle transitie grote gedragsveranderingen van autoconsumenten. Zij zijn het immers die de overstap moeten maken van de huidige vertrouwde auto naar een innovatieve auto met onzekere kosten en baten. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een studie naar de percepties, attitudes, sociale invloed en aanschafintentie van autobezitters ten aanzien van innovatieve auto's (hybride, elektrisch, plug-in-elektrisch, waterstof, flexifuel). In het kader van de studie zijn een online enquête en twee focusgroepen uitgevoerd. De online enquête naar attitudes, interesse en sociale invloed met betrekking tot innovatieve auto’s is uitgevoerd onder 339 Nederlandse respondenten, die recent een nieuwe auto hadden gekocht. Voor het verkrijgen van een beter inzicht in achterliggende motivaties, percepties, imago, sociale normen en gedragsintenties van autoconsumenten zijn vervolgens twee focusgroepen uitgevoerd. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de attitude ten aanzien van innovatieve auto's sterk worden beïnvloed door affectieve aspecten (zoals comfort en prettig) en in (zeer) beperkte mate door milieu overwegingen. De resultaten van de focusgroepen bevestigen deze bevindingen. Volgens de deelnemers is prijs van de auto doorslaggevend en speelt milieu geen rol. Het uiterlijk en imago van de auto zijn belangrijk. Daarnaast blijkt dat de bekendheid met (en daarmee de kennis over) de innovatieve auto’s nog erg beperkt is (m.u.v. de hybride auto). Dit leidt ertoe dat er diverse barrières en (mis)percepties over de innovatieve auto’s naar voren worden gebracht. De bevindingen wijzen erop dat naast de instrumentele en kostenoverwegingen, affectieve aspecten, imago en sociale invloeden van autogebruik een belangrijke voorspeller van de transitie naar innovatieve auto’s zal zijn. Dit gezichtspunt geeft het belang aan van de wijze waarop innovatieve auto’s worden gepositioneerd, aangezien de positionering van deze auto’s invloed heeft op het imago (sociale normen) die de auto’s zullen krijgen.


Terug naar overzicht.