ECN publicatie: facebook
Titel:
EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact voor Nederland
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 15-9-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--14-033 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
75 Download PDF  (3286kB)

Samenvatting:
De Europese Commissie heeft in 2014 voorstellen gedaan voor het Europese beleidskader voor klimaat en energie tot 2030. Onderdeel van deze voorstellen is het vaststellen van doelen voor het verminderen van de broeikasgasemissies met 40% ten opzichte van 1990, het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie naar 27% en het realiseren van 30% energiebesparing. Het gaat daarbij om doelen voor de EU als geheel voor het jaar 2030. Dit rapport beschrijft met welke maatregelen de mogelijke doelstellingen voor 2030 te halen zouden zijn, en met welke nationale (meer)kosten dat gepaard zou gaan.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.