ECN publicatie: facebook
Titel:
Materiaalkeuze voor filterbuis toegepast in vervuilde grond van project Haarlem Materiaalkeuze voor filterbuis toegepast in vervuilde grond van project Haarlem
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Environment & Energy Engineering 2-7-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-048 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
40 Download PDF  (660kB)

Samenvatting:
Visser & Smit Hanab BV moet als aannemer in het project Haarlem een leiding in vervuilde grond aanbrengen. Door de leiding zal grondwater worden getransporteerd. Verder wordt een levensduur van 50 jaar beoogd voor de leiding, indien mogelijk inspectie en onderhoudsvrij. Aan ECN Engineering & Services is gevraagd een materiaaladvies voor de te kiezen leiding uit te brengen op basis van de verstrekte gegevens met betrekking tot milieucondities en levensduur. Daarvoor is een literatuur scan uitgevoerd, waarmee een goede indicatie wordt verkregen van het verwachte corrosiegedrag van een aantal metalen en kunststoffen. Uit de analyse van de vervuilde grond en het grondwater blijkt dat het milieu als zeer corrosief moet worden beschouwd. Dit is uitgezet tegen de corrosiebestendigheid die van metallische materialen, C-staal, roestvaststaal (RVS) en aluminium, en kunststoffen, PE, PVC, PA en PTFE, onder de beoogde condities mag worden verwacht. Daarbij is gekeken of deze materialen onbeschermd of beschermd kunnen worden ingezet. Voor de metallische materialen is de conclusie dat deze niet zonder extra beschermende maatregelen kunnen worden ingezet. Deze extra bescherming kan bestaan uit een organische coating, bijvoorbeeld bitumen, actieve kathodische bescherming of een combinatie hiervan. Echter, de grond is zeer inhomogeen wat gevaar voor galvanische corrosie oplevert. Mogelijk is met kathodische bescherming niet overal de gewenste potentiaal haalbaar. Dit betekent dat over een levensduur van 50 jaar, regelmatig inspectie zal moeten plaatsvinden. Gedacht wordt aan elke 4 tot 5 jaar. Daarmee is het af te raden een metallische filterbuis toe te passen. Als toch gekozen wordt voor een metalen filterbuis, is de keuze voor een roestvaststaal met minimaal 20% Cr en 4% Mo de beste optie. Dit materiaal kan niet onbeschermd worden toegepast. Voor de kunststofleiding blijkt dat PVC niet bestand is tegen xylenen, benzeen en ethylbenzeen. Stoffen die in relatief hoge concentraties in het grondwater en de grond voorkomen. Hoewel er geen gegevens beschikbaar zijn over het gedrag van PVC over de lange termijn in een milieu met verdunde oplossing van deze stoffen, is het realistisch te verwachten dat een levensduur van 50 jaar niet haalbaar is. PTFE (teflon) is bestand tegen alle gerapporteerde chemische stoffen. PE is een goed alternatief, hoewel PE minder bestand is tegen ethylbenzeen en tolueen, maar beter dan PVC. Het te transporteren medium, grondwater, heeft hoge concentraties van genoemde chemische stoffen als mede een hoge concentratie chloriden. Voor de keuze vanuit corrosieoogpunt kunnen daarom voor het inwendige milieu van de leiding, deels dezelfde overwegingen gemaakt worden als voor het uitwendige milieu. Omdat het niet onwaarschijnlijk is dat de leiding deels een enkele keer droog komt te staan, is het mogelijk dat indikking van corrosieve componenten optreedt. In het geval van metallische leidingen kan dit leiden tot een versnelde corrosie van binnenuit door zogenaamde stilstandscorrosie. Daarmee is het met betrekking tot de corrosiviteit van het inwendige milieu aan te raden te kiezen voor een PTFE of PE leiding. Bij de keuze voor een kunststof filterbuis wordt aanbevolen de filterbuis te leggen in een bed van schone grond of schoon zand. Doel hiervan is een gelijkmatige belasting van de leiding te garanderen en te voorkomen dat puntbelastingen ontstaan door scherpe voorwerpen die op de buitenwand drukken.


Terug naar overzicht.