ECN publicatie: facebook
Titel:
Ontwikkeling van een hoge precisie GC-MS voor emissiemonitoring van PFK's en HFK's
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 20-8-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-039 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
48 Download PDF  (1966kB)

Samenvatting:
Voor de ontwikkeling van een hoge precisie GC-MS opstelling voor de emissie monitoring van de broeikasgassen PFK's en CFK's is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het uitgangspunt was dat de opstelling in staat zou moeten zijn om deze broeikasgasverbindingen te kunnen meten met de voor de gekozen monitoringsstrategie gewenste prestatiekenmerken. Uit de gegevens van deze haalbaarheidsstudie kan worden opgemaakt dat het mogelijk is gebleken om een meetsysteem te bouwen dat in staat is om de emissies van PFK's en CFK's in Nederland te kunnen meten. Dit systeem kan ook aanduidingen voor mogelijke bronnen identificeren en is tevens in staat om het verloop van concentratie niveaus van individuele PFK en HFK verbindingen op lange termijn te volgen.


Terug naar overzicht.