ECN publicatie: facebook
Titel:
Energy rating procedure voor PV-modules
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Energie in de Gebouwde Omgeving en Netten 1-10-2005
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--05-097 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
24 Download PDF  (1420kB)

Samenvatting:

Hetis gebruikelijk om de prestatie van PV-modules te karakteriseren met het nominale vermogen onder standaard testcondities (STC). Echter dit nominaal vermogen geeft geen directe indicatie voor de energieopbrengst. Om tot een karakteristiek voor de energie-opbrengst (energy rating) te komen wordt de prestatie van de module gekarakteriseerd met de P(Gi,Tm) matrix waarmee de te verwachten jaaropbrengst voor elke locatie berekend kan worden met behulp van de voorkomensverdeling van omgevingstemperatuur en instraling op het horizontale vlak.

Om de P(Gi,Tm) matrix onafhankelijk te laten zijn van de testperiode en testlocatie wordt de effectieve instraling (Gi) gemeten met een sensor met identieke karakteristieken als de te karakteriseren PV-module. Hiervoor kan een geschikte referentiecel gebruikt worden of, nog beter, de te karakteriseren PV-module zelf mits deze stabiel in de tijd is.

Onderzocht is of deze zogenaamde zelfreferentie bruikbaar is bij a-Si modules. Tevens is (voor Petten) gekwantificeerd wat het verschil is tussen de effectieve instraling en de werkelijke instraling zoals verkregen met een pyranometer.


Terug naar overzicht.