ECN publicatie: facebook
Titel:
PV-prive project bij ECN;
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Energie in de Gebouwde Omgeving en Netten 1-10-2004
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--04-089 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
106 Download PDF  (9697kB)

Samenvatting:

Het ECN PV-Privé project is opgezet om de toepassing van kleine netgekoppelde PV-systemen op bestaande woningen te onderzoeken.

De ECN en NRG medewerkers hebben een mogelijkheid gekregen om een SunPower® PV-systeem aan te schaffen in het kader van een aantrekkelijke financiële regeling. In ruil voor dit aanbod zouden zij aan het monitoringsproject meewerken en de opbrengsten van hun PV-systemen regelmatig aan ECN doorgeven.

De rol van ECN in dit project is het monitoren en verspreiden van de ervaring opgedaan in de periode van de voorbereiding, installatie, nazorg en het gebruik van PV-systemen, alsook het verlenen van service en verstrekken van de informatie aan de deelnemers. Het monitoren van de opbrengsten en de kwaliteit van de PV-systemen is een uitgangspunt geweest voor vervolgonderzoeksprojecten.

Binnen het PV-Privé project hebben 48 medewerkers van ECN en NRG een PV-systeem laten installeren. Na ruim drie jaar, tot en met juni 2004, is deze groep tot 36 deelnemers geslonken omdat een aantal deelnemers uit dienst is of het huis met het PV-systeem verkocht heeft.

Of er een vergunning voor het plaatsen van het PV-systeem verleend werd, hing sterk af van de interpretatie van de richtlijnen en het Bouwbesluit door de betrokken gemeente. Meestal wordt er bij de procedure en de besluitvorming een parallel met de zonneboilers getrokken.

Het internet wordt gebruikt om informatie over het project te verstrekken aan de deelnemers, en ook als invoerpunt voor informatie van de deelnemers aan het project, zoals doorgeven van opbrengsten, invullen enquête, etc.

Gedurende de hele duur van het project, dus vijf jaar lang, is voor de deelnemers een helpdesk via e-mail of telefoon beschikbaar geweest voor het verstrekken van informatie en melden van storingen. Van deze service is tot nu toe veel gebruik gemaakt.

De rapportage gaat op in verschillende componenten van het SunPower® PV-systeem, alsook opgetreden storingen en ervaringen met de installatie.

Een belangrijke doelstelling van het project was de monitoring en de analyse van opbrengsten. De monitoring zal minimaal vijf jaar doorgaan. ECN heeft voor de monitoring eigen software ontwikkeld. Deze software is ook voor andere projecten gebruikt.

De kwestie van de vergoeding van de teruggeleverde stroom en terugdraaiende kWh-meters is ook in de rapportage behandeld.

In de loop van vier jaar is er binnen het PV-Privé project veel waardevolle kennis opgebouwd. Dit is bereikt door het monitoren van praktische ervaring door het hele traject alsook het verkrijgen van de informatie over niet-technische aspecten van de installatie en gebruik van PV-systemen middels een enquête. De helpdesk en service die gedurende vijf jaar beschikbaar zouden blijven, dragen hier ook aan bij. Uit deze opgedane ervaringen is het overduidelijk dat het project een succes mag worden genoemd.


Terug naar overzicht.