ECN publicatie: facebook
Titel:
Inventarisatie en monitoring van neveneffecten van de vollasturensystematiek voor wind op land in de MEP
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-6-2004
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--04-062 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
29 Download PDF  (426kB)

Samenvatting:
Met de introductie van de Milieukwaliteit Elektriciteit Productie (MEP) in juli 2003 werd ook het systeem van de vollasturen voor de productie van elektriciteit uit windenergie op land geïntroduceerd. Dit systeem beperkt voor een windturbine op land het totaal aantal uren onder vollast waarvoor de producent een vergoeding vanuit de MEP kan krijgen, tot een maximum van 18.000 vollasturen over een maximale periode van 10 jaar. Bij de introductie van de vollasturensystematiek werd door de markt voorspeld dat na verloop van de 18.000 vollasturen turbines zullen worden ontmanteld, om vervolgens te worden gerenoveerd of vervangen door een grotere turbine. Daarnaast zou de vollasturensystematiek een prikkel behelsen voor plaatsing van turbines met een zo hoog mogelijk specifiek vermogen teneinde zo lang mogelijk MEP-subsidie te ontvangen. In opdracht van SenterNovem heeft ECN onderzocht of en in welke mate bovengenoemde effecten van de vollasturensystematiek in de praktijk optreden. In dit rapport wordt verslag gedaan van dit onderzoek.


Terug naar overzicht.