ECN publicatie: facebook
Titel:
Advies aanpassing MEP-subsidietarieven voor 2006
 
Auteur(s):
Sambeek, E.J.W. van; Cleijne, J.W.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-3-2004
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--04-041 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
13 Download PDF  (159kB)

Samenvatting:
In het licht van de tussenevaluatie en de mogelijke wijzigingen tenaanzien van de stimuleringssystematiek binnen de MEP heeft het Ministerie van Economische Zaken aan ECN gevraagd advies uit te brengen over de noodzaak en wenselijkheid van het aanpassen en consulteren van de berekeningsaannames in het kader van het vaststellen van de MEP-subsidietarieven voor 2006. De conclusie in deze notitie is dat de eventuele wijzigingen in de MEP-subsidietarieven zeer beperkt zullen zijn en dat het beter is om de uitkomst van de evaluatie af te wachten alvorens nieuwe tarieven worden berekend.


Terug naar overzicht.