ECN publicatie: facebook
Titel:
Duurzame energie in Lopik : praktisch potentieel voor duurzame energie
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Energie in de Gebouwde Omgeving en Netten 1-9-2001
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--01-091 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
50 Download PDF  (2273kB)

Samenvatting:
Het rapport ?Duurzame Energie in Lopik? beschrijft de mogelijkhedenen instrumenten voor de toepassing van duurzame energie in Lopik. Deze DE-scan heeft volgens de oorspronkelijk opzet van Novem alleen betrekking op Duurzame Energie. ECN/WEOM heeft voor enkele gevallen waar een aanzienlijke besparing behaald zou kunnen worden deze ook meegenomen. Een extra argument hiervoor is hoe minder energie er wordt gebruikt, des te hoger het aandeel van duurzame energie in het totaal wordt. Uit de DE-scan kan geconcludeerd worden dat er in de gemeente Lopik interessante duurzame energieprojecten gerealiseerd kunnen worden. De gemeente Lopik staat een aantal instrumenten ten dienste om deze projecten te stimuleren. Behalve op PV en zonneboilers is het aan te bevelen sterk in te zetten op de realisering van een of meerdere windenergieprojecten. Belangrijk hierbij is het aanpassen van het bestemmingsplan en het afgeven van bouw- en milieuvergunningen. Ook de communicatie rond het windenergieproject is een punt van aandacht. Onderzoek naar mogelijkheden op het bedrijventerrein door een energiedeskundige kan aangeven voor welke bedrijven een haalbaarheidsstudie voor energiebesparing en duurzame energie wenselijk is. Er zijn reeds in het project ?Energie en Water voor later? energiescans uitgevoerd voor een groot aantal agrarische bedrijven. Het verdient aanbeveling hieraan een opvolging te geven. Bij implementatie van duurzame energie op gemeentelijke gebouwen is de voorbeeldfunctie welke de gemeente heeft erg belangrijk. De PR-functie van duurzame energie geldt ook voor de plaatsing van zonnecollectoren op de campings Klein Scheveningen en/of Westenburg. De toepassing van duurzame energie wordt zinvoller indien tevens de energiebesparing wordt gestimuleerd. De gemeente neemt hierin een vooruitstrevende voorbeeldpositie in middels een aantal gemeentelijke acties, waaronder een website waarop uitgebreide informatie over duurzame energie en energiebesparingsopties is geplaatst.


Terug naar overzicht.