ECN publicatie: facebook
Titel:
Conditiebewaking aan windturbines : een verkennende studie
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Windenergie 1-6-2001
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--01-058 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
36 Download PDF  (328kB)

Samenvatting:
De literatuurstudie betreft een overzicht van technieken en toepassingsmogelijkheden van conditiebewaking voor windturbines. Op verschillende terreinen wordt conditiebewaking met succes toegepast. Toepassing bij windturbines beperkt zich tot bewaking op grenswaarden. Monitoring op basis van trendmatige veranderingen vindt tot nu toe nauwelijks plaats. Met het toenemen van het vermogen van windturbines en de plaatsen ervan in grote offshore windparken neemt de belangstelling voor conditiebewaking toe. Toenemende inkomstenderving en kosten voor (correctief) onderhoud liggen hieraan ten grondslag. De studie omvat een inventarisatie van technieken en de mogelijke toepassing ervan in windturbines. Ook wordt een korte kosten/baten analyse gegeven voor toepassing van conditiebewaking voor windturbines.


Terug naar overzicht.