ECN publicatie: facebook
Titel:
Energieconcept woontoren Rijswijkseplein : hoog potentieel voor energiebesparing
 
Auteur(s):
Koene, F.G.H.; Ligthart, F.A.T.M.; Kaan, H.F.; Donze, G.J.; Mak, J.P.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Energie in de Gebouwde Omgeving en Netten 1-7-2001
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--01-049 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
20 Download PDF  (896kB)

Samenvatting:
Ceres projecten heeft het voornemen om aan het Rijswijkseplein in DenHaag een veertig bouwlagen tellende woontoren te bouwen, waarvan 35 lagen in eerste instantie voornamelijk als studentenhuisvesting ingericht worden. ECN en W-E-adviseurs hebben voor deze woontoren een tweetal integrale energieconcepten opgesteld, te weten een Basis-energieconcept en een Innovatief energieconcept (met zonnegevel). De beide concepten met collectieve installaties voor warm tapwater en ventilatie hebben een aantal standaardmaatregelen gemeen. Hieronder vallen hoogwaardige schilisolatie (Rc>4 m2K/W, Uglas<1,1 W/m2K), gebalanceerde ventilatie met te openen ramen (voor onder meer aanvullende ventilatie in de zomersituatie), vloerverwarming (LTS), beperking van ventilator- en pompenergie en verwarming met HR107-gasgestookte ketels. Het Basisconcept reduceert de ventilatieverliezen met een min of meer gangbare lucht-op-lucht warmtewisselaar. Luchttoe- en afvoer bevinden zich boven op het gebouw. Warmte wordt daar teruggewonnen met een beproefd systeem met hoog rendement. In het Innovatieve concept wordt warmte teruggewonnen met een combinatie van een 'twincoil' systeem en een warmtepomp. Voordelen zijn de geringere ruimte voor ventilatiekanalen en de mogelijkheid om in de zomersituatie, warmte aan de ventilatielucht te onttrekken en in te zetten voor warm-tapwaterbereiding. Eventueel kan de warmtepomp in de zomer worden ingezet voor koeling van de ventilatielucht. In het Innovatieve concept is tevens toepassing van een zonnegevel voorzien. Deze zonnegevel bevat drie technieken: passief thermisch, actief thermisch en zonnestroom (PV). Het passief thermisch aspect wordt gerealiseerd door optimalisatie van de raamopeningen middels het creëren van een functionele tweedeling (daglicht & uitzicht), in positie en zonweringopties. Het actief thermisch element omvat het in de zuidgevel opgenomen zonnecollectorveld voor dekking van de warm-tapwatervraag. Zonnestroom wordt opgewekt middels gevelgeïntegreerde PV-panelen, die worden gesitueerd onder de borstweringen in de zuidgevel, waarbij een innovatief PV-gevelsysteem kan worden ontwikkeld in een Europees subsidietraject.


Terug naar overzicht.