ECN publicatie: facebook
Titel:
Gemeentelijk energie- en klimaatbeleid in een geliberaliseerde energiemarkt
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-5-2001
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--01-035 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
25 Download PDF  (259kB)

Samenvatting:
De liberalisering van de energiemarkt zorgt voor een belangrijke verzwaringvan de gemeentelijke verantwoordelijkheid te aanzien van het realiseren van doelstellingen voor duurzame energie en energiebesparing. Een belangrijke oorzaak van deze taakverzwaring komt voort uit de veranderde houding van energiebedrijven. Het liberaliseren en vervolgens waarschijnlijk privatiseren van energiebedrijven zorgt ervoor dat de gemeente een belangrijke en vroeger vanzelfsprekende bondgenoot bij haar energie- en klimaatbeleid moet missen. De gemeente moet op een andere, nieuwe manier met energiebedrijven samenwerken en zelf meer kennis in huis halen om een succesvol energiebeleid te kunnen voeren.

Energiebedrijven opererend in een commerciële markt zullen veel minder geneigd zijn om verbruiksgegevens aan gemeenten ter beschikking te stellen. Het beschikken over deze gegevens is voor gemeenten noodzakelijk om het ingezette energiebeleid te kunnen toetsen. Met het beëindigen van de MAP-regeling is er ook een einde gekomen aan de financiële stroom waarmee energiebedrijven in samenwerking met gemeenten projecten op het gebied van energiebesparing uitvoerden. Hier staat tegenover dat wanneer lokale overheden besluiten om hun aandelen te verkopen, zij kunnen rekenen op een aanzienlijke hoeveelheid geld, welke zij voor hun energie- en klimaatbeleid kunnen inzetten.

Deze gemeentelijke taakverzwaring ten aanzien van energie- en klimaatbeleid valt samen met een groeiend aandeel van decentraal opgewekte energie in de Nederlandse energievoorziening, waaronder energie uit duurzame bronnen. Dit maakt het lokale bestuursniveau van groeiend importantie bij het stimuleren en reguleren van duurzame energie in Nederland. Bij het realiseren van dergelijke vormen van decentrale duurzame energie zijn veel verschillende partijen betrokken. De gemeentelijk overheid zal zich dan ook voor wat betreft het energie- en klimaatbeleid in toenemende mate moeten richten op een complex netwerk van verschillende partijen als bedrijfsverenigingen woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en energie-bedrijven om haar doelstellingen voor energiebesparing en duurzame energie te realiseren.

Binnen een dergelijk netwerk zijn er voor de gemeente verschillende nieuwe, door de liberalisering ontstane rollen die gespeeld kunnen worden. Het is waarschijnlijk dat de eindverbruikersprijzen in een geliberaliseerde markt niet zonder meer zullen dalen. Energiebedrijven zijn er in een commerciële omgeving waarschijnlijk minder toe geneigd om soepel te reageren wanneer klanten zich geconfronteerd zien met een stijgende rekening en daardoor in eventuele betalingsproblemen geraken. Wanneer gemeenten samen op de markt energie inkopen dan kan door deze vraagbundeling een lage prijs worden verkregen. Deze goedkopen elektriciteit kan vervolgens zonder winstoogmerk aan bijvoorbeeld minima worden doorverkocht.

Gemeenten hebben door het energieverbruik in hun eigen gebouwen, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting een aanzienlijke jaarlijkse energievraag. Aangezien de (gemeentelijke) overheid in het leven geroepen om het publieke belang te dienen, is de verwachting dat gemeenten bij het invullen van deze energievraag op de vrije markt een aanzienlijk deel ervan willen invullen met duurzaam opgewekte elektriciteit. De eerste signalen uit de praktijk bevestigen deze verwachting.


Terug naar overzicht.