ECN publicatie: facebook
Titel:
Haalbaarheidsstudie energiebesparende maatregelen voor basisschool De Sokkerwei, Castricum : nulenergie haalbaar en betaalbaar
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Energie in de Gebouwde Omgeving en Netten 1-1-2001
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--00-065 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
52 Download PDF  (260kB)

Samenvatting:
Voor de Openbare Basisschool ?De Sokkerwei? te Castricum is de bouwvan een nieuw school-gebouw in voorbereiding. De ambitie bestaat voor dit schoolgebouw een netto nulenergie concept te realiseren. Het in deze studie voorgestelde nulenergie concept bestaat uit een combinatie van maatregelen die de energie-efficiency van de verwarming, ventilatie en verlichting verhogen, aangevuld met maatregelen om het restant aan nog benodigde energie met duurzame bronnen op te wekken. Daardoor wordt de CO2-emissie, die samenhangt met het energiegebruik in de school, tot nul teruggebracht. De belangrijkste maatregelen ter verhoging van de energie-efficiency zijn een hoog isolatieniveau, efficiente lampen en armaturen, balansventilatie met warmteterugwinning en efficiente ventilatoren. De benodigde elektriciteit wordt duurzaam opgewekt met 145 m2 zonnecellen (PV). De nog resterende C02-uitstoot die met het gasverbruik samenhangt, wordt gecompenseerd door windenergie, middels ouderparticipatie in een windco6peratie. De meerkosten van het concept zijn te financieren uit de besparingen en de genoemde ouderbijdrage, plus een subsidie op de PV-installatie. Hiermee is een uitvoerbaar concept ontworpen met een hoge nulenergie ambitie, dat geschikt is om nagevolgd te worden.


Terug naar overzicht.