ECN publicatie: facebook
Titel:
De werkgelegenheidseffecten van het nationaal isolatie programma.
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1981
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ESC-15 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
57 Download PDF  (2171kB)

Samenvatting:
In deze studie zijn de werkgelegenheidseffecten van het Nationaal Isolatie Programma (N.I.P.) op een zo breed mogelijk vlak bekeken. Naast de directe en indirecte werkgelegenheidseffecten zijn tevens de regionale en kwalitatieve aspecten, alsmede de lange termijn consequenties in aanmerking genomen. Bovendien zijn de mogelijkheden voor verdergaande na-isolatie dan nagestreefd in het N.I.P. beschouwd. Getracht is de nodige aandacht aan vraagstukken van methodologische en beleidsmatige aard te wijden. Ten overvloede zij vermeld, dat het karakter van de gestelde problematiek slechts globale conclusies toelaat en dat geenszins een pretentie van exacte voorspelling wordt beoogd met het presenteren van cijfermateriaal.


Terug naar overzicht.