ECN publicatie: facebook
Titel:
Kolengestookte ketelinstallaties.
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1981
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ESC-11 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
115 Download PDF  (4525kB)

Samenvatting:
Ketelinstallaties waarin steenkool voor ondervuring wordt gebruikt kunnen worden onderscheiden in roosterketels, poederkoolketels en fluidebed ketels. De eerste twee zijn al lang bestaande installaties, de kolengestookte FBC ketel is een vrij nieuwe technologie die nog niet commercieel bewezen is. Het capaciteitsgebíed waarbinnen deze installaties worden toegepast loopt betrekkelijk ver uiteen. Roosterketels worden meestal gebruikt voor de kleinere vermogens tot ca. 50 MWth, alhoewel capaciteiten tot ca. 135 MWth voorkomen. Poederkoolketels worden toegepast vanaf ca. 50 MWth. Deze ondergrens wordt niet bepaald door technische aspecten maar door economische overwegingen. Voor FBC ketels is het capaciteitsgebied nog niet duidelijk. Verschillende demonstratieprejecten hebben installaties variërend van kleine tot middelgrote vermogens. De verwachting is dat capaciteiten van ca 5 MWth tot 150 MWth toegepast zullen worden. In dit rapport, dat een onderdeel is van een serie van vijf betreffende koleninzetmogelijkheden in de industrie, worden de verschillende typen ketelinstallaties beschreven en voorzover van toepassing met elkaar vergeleken wat betreft investeringen, stoomkosten, milieu-aspecten, toepassingsgebied etc. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden tot ombouw van gas- en oliegestookte ketels tot kolenketels en de toepassing van kolen/olie slurries.


Terug naar overzicht.