ECN publicatie: facebook
Titel:
Bestrijding van SO2- en NOx-emissie bij steenkoolverbruik.
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1981
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ESC-10 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
85 Download PDF  (3169kB)

Samenvatting:
Dit rapport gaat in op de stand van ontwikkeling, problematiek en kostengegevens van de emissiebestrijding van zwaveldioxyde en stikstofoxyden. Er is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande en recent gepublíceerde rapporten en artikelen welke overzichten geven van diverse onderzoekingen. De bestrijding van de S02-emissie is behandeld in de hoofdstukken 3 t/m 7; de bestrijding van de NOx-emissie in de hoofdstukken 8 t/m 13. Allereerst is ingegaan op de algemene problematiek van de S02-emissie, het zwavelgehalte in de steenkool en de huidige en voorgestelde normen. In hoofdstuk 4 is een overzicht gegeven van bestaande en in ontwikkeling zijnde rook-asontzwavelingsprocessen, waarbij tevens is ingegaan op de kosten en de afvalproblematiek. Vervolgens is aandacht besteed aan de kolenreiniging voor de verbranding. Tenslotte is ingegaan op de SO2-emissies van in opgang komende conversietechnologieën als wervellaagverbranding en vergassing. In het gedeelte over de bestrijding van NOx-emissie wordt eerst kort ingegaan op de effecten en gevolgen van NO en de voorgestelde normen. Hierna zijn de mechanismen behandeld die een rol spelen bij de vorming van NOx tijdens het verbranden van steenkool. Mogelijkheden tot beperking van de NOx-emissie door beinvloeding van het verbrandingsproces en de verwijdering van NOx uit rookgassen, worden vervolgens beschreven. Hier bij is ingegaan op de voor- en nadelen van diverse verwijderingsprocessen. Vervolgens is ingegaan op de NOx-emissies van wervellaagverbranding, vergassing en liquefactie, waarbij ook de emissies in beschouwing zijn genomen t.g.v, de verbranding van de hierbij ontstane produkten. Tenslotte zijn in het laatste hoofdstuk de kosten van de diverse NOx-beperkende maatregelen met elkaar vergeleken.


Terug naar overzicht.