ECN publicatie: facebook
Titel:
Report on case analyses, success factors and best practices. S3C Deliverable 3.4.
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 14-5-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--14-062 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
102 Download PDF  (1766kB)

Samenvatting:
Dit rapport bevat de resultaten van een meta-analyse van 32 case studies van Europese smart grid projecten (de S3C Family of Projects), resulterend in een lijst overkoepelende succes- en faalfactoren, best practices en aanbevelingen. De onderzochte projecten omvatten een breed scala aan slimme energie projecten in 15 verschillende Europese landen, uiteenlopend van Portugal tot Finland en van Engeland tot Slovenië. De belangrijkste conclusie uit de analyse van 32 cases is er geen archetypische eindgebruiker bestaat, en dat derhalve geen universele (set van) strategieën en instrumenten zijn om eindgebruiker te betrekken en ‘slim’ energiegedrag te bevorderen. Context doet ertoe: projectmanagers zouden daarom rekening moeten houden met behoeften, verwachtingen, zorgen van eindgebruikers en sociale en culturele aspecten die daarop van invloed zijn. Dit rapport vormt het fundament voor de ontwikkeling van een online toolkit website, met concreet toepasbare guidelines en tools voor professionals in smart grids.


Terug naar overzicht.