ECN publicatie: facebook
Titel:
Routekaart hernieuwbaar gas
 
Auteur(s):
Soest, J.P. van; Wiltink, H.; Soest, H. van; Luken, E.; Londo, H.M.; Mozaffarian, M.; Himbergen, H. van; Dorp, R. van; Mechelen, X. van; Dumont, M.; Wismeijer, R.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 20-8-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--14-040 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
104 Download PDF  (1956kB)

Samenvatting:
De Routekaart hernieuwbaar gas brengt in beeld welke perspectieven er in de tijd zijn voor het produceren van biogas, groen gas (aardgaskwaliteit) uit biomassa, via vergisting en vergassing, en welke acties nodig zijn om dit potentieel daadwerkelijk te realiseren. Op termijn kan ook ‘nieuw gas’ (waterstof en methaan) geproduceerd met behulp van hernieuwbare elektriciteit een rol spelen. Vandaar de overkoepelende term ‘hernieuwbaar gas’, voor het hele gamma aan gasvormige (inclusief gecomprimeerde en vloeibaar gemaakte) energiedragers. De belangrijkste bevindingen vindt u in het rapport.


Terug naar overzicht.