ECN publicatie: facebook
Titel:
Nationale Energieverkenning 2014
 
Auteur(s):
Hekkenberg, M.; Verdonk, M.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 7-10-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--14-036 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
182 Download PDF  (3831kB)

Samenvatting:
De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding. De NEV beschrijft daartoe de waargenomen ontwikkeling vanaf 2000 tot heden, en geeft de verwachting voor de verdere ontwikkeling tot 2030. Onderwerpen die aan bod komen betreffen zowel fysieke indicatoren, zoals energievraag, energieaanbod en de emissie van broeikasgassen, als economische factoren, zoals toegevoegde waarde en werkgelegenheid die samenhangen met energie. Hiermee beoogt de NEV een feitenbasis te verschaffen voor het maatschappelijk debat over energie in Nederland.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.