ECN publicatie: facebook
Titel:
Second opinion ‘Koersdocument Duurzame Energie’
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 7-10-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--11-029 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
10  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
De provincie Noord-Holland beschrijft in het ‘Koersdocument Duurzame Energie’ de aanzet van het nieuwe beleid op het gebied van duurzame energie. Het nieuwe beleid markeert een richtingsverandering: de focus komt te liggen op de economische kansen van duurzame energie in plaats van op het beperken van de uitstoot van CO2 en het vergroten van de productie van duurzame energie. Het Koersdocument moet in relatie tot de ontwikkelingen rond de Energy Board gezien worden. In de Energy Board gaan overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken om de kansen van duurzame energie en energiebesparing voor Noord-Holland optimaal te benutten. De Energy Board is momenteel in oprichting.


Terug naar overzicht.