ECN publicatie: facebook
Titel:
Actualisatie van de uitstoot van broeikasgassen in het SE- en GE-scenario
 
Auteur(s):
Kroon, P.; Peek, C.J.; Volkers, C.H.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 5-7-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-028 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
28 Download PDF  (292kB)

Samenvatting:
In 2005 heeft Nederland aan de Europese Unie gerapporteerd over de stand van zaken en de voortgang van het klimaatbeleid (VROM, 2005a). Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van een tweetal scenario’s die door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in februari 2005 zijn uitgewerkt (ECN&MNP, 2005). Inmiddels zijn er nu twee jaar verstreken waarin zich een aantal nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan. Om diverse redenen is besloten om voor het ‘Climate Policy Progress Report’ van 2007 geen nieuwe scenario’s te maken, maar wel aan te geven op welke punten er relevante nieuwe ontwikkelingen zijn en wat daarvan het kwantitatieve effect is. Een deel van deze ontwikkelingen is in april 2006 al in een brief aan de Tweede Kamer gemeld (VROM, 2005b). De ontwikkelingen kunnen in een vijftal groepen onderscheiden worden die in dit rapport in aparte hoofdstukken worden beschreven:

  • Aanpassingen die voortkomen uit gewijzigde inzichten in het National Inventory Report of uit doorgerekende updates van de scenario’s.
  • Autonome ontwikkelingen die sterk afwijken van de scenarioveronderstellingen.
  • Wijzigingen en verdere invulling van het overheidsbeleid.
  • Wijzigingen in overheidsbeleid wat in een ver stadium van voorbereiding is.
  • Ontwikkelingen bij de niet-CO2-broeikasgassen.


    Terug naar overzicht.