ECN publicatie: facebook
Titel:
De internationale verankering van het transitiebeleid voor energie
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-12-2005
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--05-012 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
31 Download PDF  (539kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken wil de internationale verankeringvan het transitiebeleid voor energie versterken. Dit sluit aan bij de wens van de ECN-directie om de onderzoeksstrate-gie van ECN in het licht van Europese ontwikkelingen te evalueren. Zowel de internationale verankering van het transitiebeleid als de Europese profilering van ECN vergen een heldere visie op de Nederlandse positionering binnen Europese energietransities. Deze visie kan gebaseerd worden op de uitgangspunten van strategisch niche management, een sturingsfilosofie met wortels in evolutionaire analogie├źn. De basisgedachte is, dat Nederland gezien kan worden als een experimentele niche binnen Europa. Nederlandse initiatieven op technologisch gebied dienen vanuit deze visie uiteindelijk goed te passen in Europese energietransities en dit heeft gevolgen voor het Nederlandse innovatiebeleid voor energie en milieu. Vanuit deze visie gaat ECN Beleidsstudies Europese transitiescenario?s voor energie en milieu opstellen, die als onderbouwing voor de internationale verankering van het EZ-transitiebeleid en de ECN-strategie kunnen dienen. Aangegeven wordt hoe de kansen en bedreigingen voor een succesvolle transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland in kaart gebracht kunnen worden met behulp van Europese transitiescenario?s voor energie en milieu. Benadrukt moet worden, dat dit een conceptueel startdocument is en geen weerslag van eindresultaten. Dit project is bij ECN geregistreerd onder projectnummer 7.7611.


Terug naar overzicht.