ECN publicatie: facebook
Titel:
Wetenschap als strijdtoneel. Publieke controversen rond wetenschap en beleid
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 8-5-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-B--14-007 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
46 Download PDF  (447kB)

Gepubliceerd in: Wetenschap als strijdtoneel. Publieke controversen rond wetenschap en beleid, 19, 21, 978-90-77364-55-0, Rathenau Instituut.

Samenvatting:
In deze studie gaan we aan de hand van zes controversen in op vragen als: op wat voor wijze doen beleidsmakers een beroep op wetenschappelijke expertise? Hoe reageren andere partijen (omwonenden, gemeenten, maatschappelijke organisaties) daarop? Is hierbij sprake van wantrouwen in wetenschap? En welke lessen zijn er voor de omgang door beleidsmakers en wetenschappers met publieke controversen?

Ten behoeve van de Rathenau-publicatie Publieke controversen rond wetenschap en beleid heeft ECN zich samen met TUDelft en Fynergy gebogen over de rol van wetenschap in de stakeholderdiscussie rond CO2 opslag in Barendrecht. Op wat voor wijze doen beleidsmakers een beroep op wetenschappelijke expertise? Hoe reageren andere partijen (omwonenden, gemeenten, maatschappelijke organisaties) daarop? Duidelijk wordt dat eigenlijk alle partijen in zekere mate gebruik maken van ‘wetenschap’ om hun standpunt te onderbouwen of dat van anderen juist te ondermijnen. De focus op ‘de feiten’ vertroebelt echter de onderliggende behoefte van stakeholders aan erkenning voor hun vragen en zorgen. De beslissing om met een project door te gaan of te stoppen blijft bovendien onvermijdelijk een politieke beslissing, die slechts zo goed mogelijk door wetenschap en een eerlijke, transparante belangenafweging kan worden geinformeerd.


Terug naar overzicht.