ECN publicatie: facebook
Titel:
Sectorstudie landbouw en visserij [NDS 95-005]
 
Auteur(s):
Boot, H.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-10-1995
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN---95-013 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
65 Download PDF  (379kB)

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
Binnen de totale scope van deze sectorstudie, de sectoren landbouw,bosbouw en visserij, speelt de subsector glastuinbouw op het gebied van het energiegebruik een overheersende rol.

De akkerbouw, tuinbouw en veehouderijsector verbruiken samen ca. 163 PJ, waarvan 78% in de glastuinbouw. De agrarische dienstverlening, waaronder o.a. loonwerkersbedrijven, vallen hier niet onder, en verbruiken jaarlijks ca. 7 PJ. In de bosbouw wordt slechts 0,5 PJ directe energie verbruikt. De totale visserij verbruikt ca. 15 PJ per jaar, waarvan 14,5 in de zeevisserij.

Ten behoeve van de monitoring van zowel energiegegevens als productiegegevens is het LEI-DLO een zeer belangrijke bron. Er wordt door het LEI zelf al een monitoring uitgevoerd, waarvan sinds kort jaarlijkse rapportages verschijnen. In deze rapportages worden ook verklarende factoren voor veranderingen in het energiegebruik aangegeven.

Het energiegebruik van de glastuinbouw blijkt met name te worden beïnvloed door de klimaatomstandigheden, de ontwikkeling van het totale oppervlak cultuurgrond onder glas, en de heersende energieprijs. De klimaatomstandigheden kunnen worden verdisconteerd door gebruik te maken van een graaddagenmethode. Indien dit gecorrigeerde specifieke verbruik per oppervlakte-eenheid wordt gespiegeld aan de gasprijzen, wordt een duidelijke afhankelijkheid zichtbaar.

Voor de overige landbouwsectoren zijn dergelijke afhankelijkheden minder duidelijk. De toenemende mechanisatie, en het gebruik van steeds grotere vermogens voor tractiedoeleinden heeft er in de akkerbouw en veeteelt toe geleid dat het energiegebruik, ondanks een afname van veestapel en landbouwareaal, een stijgende lijn vertoont.

Bij de vaststelling van de energieverbruikscijfers en productiecijfers is intensief gebruik gemaakt van cijfermateriaal van het LEI-DLO. Het verdient aanbeveling om de LEI-bronnen 'Landbouwcijfers', 'Landbouw Economische Berichten', 'Landbouw, milieu en economie', 'Energie in de glastuinbouw' en 'Monitoring van het energiegebruik in de veehouderij' intensief te volgen. Al deze publicaties worden jaarlijks geactualiseerd en bevatten kant en klare informatie over economische en energetische ontwikkelingen in de gehele sector.

Dit rapport geeft de situatie t/m 1993.


Terug naar overzicht.