ECN publicatie: facebook
Titel:
Sectorstudie onderwijs [NDS 95-008]
 
Auteur(s):
Dechesne, H.J.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-9-1995
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN---95-008 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
51 Download PDF  (140kB)

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
Het totale energiegebruik in de sector Onderwijs wordt door het CBSvoor 1993 op 18,4 PJ becijferd. De onderwijssegmenten met het grootste aandeel in het energiegebruik zijn:

  • basisonderwijs 35%
  • voortgezet onderwijs 39%
  • wetenschappelijk onderwijs 19%
Het energiegebruik in de sector Onderwijs wordt enerzijds bepaald door de constructie van het gebouw en anderzijds door de wijze van gebruik (aantal uren) en het aantal leerlingen.

Op het niveau van energiefuncties en installaties zijn voor de sector Onderwijs van belang: de constructie en afmetingen van de gebouwschil, de klimaatinstallaties en de verlichting. Op gebouwniveau is voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs detailinformatie bekend over kengetallen, penetratie van type verwarmingsinstallatie en effecten van uitgevoerde besparingsmaatregelen.

Door het CBS worden de energieverbruiken per onderwijssegment bepaald door enquêteresultaten op te schalen op basis van het aantal leerlingen per segment. Het is wenselijk dat in de toekomst bij deze wijze van opschalen ook gebruik gemaakt wordt van het aantal m2 per school en per schoolsegment.

Voor monitoring-activiteiten zouden naast de energiejaarverbruiken en het aantal leerlingen, ook het aantal m2 van een gebouw verzameld moeten worden. Om op gebouwniveau inzicht te verkrijgen, zouden per onderwijssegment een aantal scholen geselecteerd kunnen worden, waarbij details gevraagd worden op energieverbruiksfuncties en soort installatie. Deze wijze van informatieverzameling zou regelmatig bij dezelfde groep scholen herhaald kunnen worden, zodat veranderingen op gebruiksfunctie en installatieniveau en de effecten daarvan op het energiegebruik kunnen worden vastgesteld.

Dit rapport geeft de situatie t/m 1993.


Terug naar overzicht.