Scope

De Technology Due Diligence scope van ECN bestaat uit zes verschillende gebieden. Een scope wordt altijd in nauwe samenspraak met u als investeerder samengesteld. Deze is dan ook volledig op maat gemaakt. Meer uitleg over deze gebieden vindt u hieronder.

1. Ontwerp

 • Beoordeling van eigenschappen en evaluatie van technologische voordelen
 • Beoordeling en check van wetenschappelijke claims
 • Beoordeling of de technologie binnen de huidige standaarden en ‘common practises’ valt in de huidige markt
 • Beoordeling van het (on)gemak van de implementatie in de bedrijfsomgeving

2. Vrijheid van handelen

 • Beoordeling van octrooiaanvraag en conflicten (in combinatie met een IP-advocaat)
 • Beoordeling van potentiële belemmeringen als gevolg van gezamenlijk IP of voorgrondkennis (in combinatie met IP-advocaat)
 • Back-up voor octrooi-evaluatie met technologische expertise
 • Vergelijking met concurrerende technologieën

3. Toepassing

 • Beoordeling van de eigenschappen van de technologie in specifieke toepassingen en markten
 • Beoordeling van aannames die achter schattingen van het marktpotentieel schuilgaan
 • Identificatie van additionele mogelijkheden en markten
 • Identificatie van de flexibiliteit en robuustheid van de technologie
 • Identificatie van de gevoeligheid voor onvoorziene veranderingen in de operationele omgeving

4. Demonstratie

 • Beoordeling van de werking in verschillende stadia (labschaal, pilotschaal, demoschaal)
 • Vergelijking van de demonstratie van de technologie met het toepassingsgebied: zijn de voor de toepassing relevante parameters onder controle?
 • Algemene beoordeling van energieterugverdientijd en de ‘environmental life cycle performance’
 • Vergelijking van de functies van de technologie met de eisen die het business model stelt

5. Operationeel maken

 • Beoordeling van aannames capex, opex, onderhoud
 • Risicobeoordeling met betrekking tot opschaling van de technologie en identificatie van mitigerende maatregelen
 • Haalbaarheid van grootschalige productie
 • Indien relevant: lab-beoordeling van kritische materialen of onderdelen (bijv. biomassakarakterisering, fotovoltaïsche celtesten etc.)

6. Innovatie

 • Beoordeling van de potentiële groei van de primaire en secundaire markten
 • Beoordeling van het voorgestelde R&D-programma

Meer info?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.