Proces

Technology Due Diligence in lijn met algehele Due Diligence

Technology Due Diligence gebeurt bij ECN op basis van op maat gemaakte checklists, aangevuld met analyse van documenten, site visits en verscheidene interviews. Indien nodig kan het onderzoek uitgebreid worden met lab experimenten. Als investeerder krijgt u zo een beter beeld van de risico’s en kansen die samenhangen met de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

ECN beschouwt Technology Due Diligence niet als een op zichzelf staand onderzoek, maar als onderdeel van een algehele Due Diligence, gebaseerd op de investeringscasus. ECN neemt de tijd om uw casus te doorgronden en de implicaties voor Due Diligence te begrijpen. Om dat voor u als klant te waarborgen werken we bij de uitvoering van de Due Diligence altijd in drie fases: 

Fase 1 - Interne check

Kan ECN de Due Diligence voor u als investeerder doen?

  • Controle: kan ECN volledig onafhankelijk zijn?
  • Potentiële conflicten worden altijd met volledige openheid van zaken aan u meegedeeld.
  • Eerste high level view van de technologie. Dit om te bepalen of ECN de benodigde capaciteiten en faciliteiten in huis heeft om u van dienst te kunnen zijn.
  • Definitieve vaststelling of Due Diligence wel of niet mogelijk is.
  • Zo ja: het Deal team dat de Due Diligence voor u gaat uitvoeren wordt samengesteld.

Fase 2 - Scope en informatieverzoek

U krijgt duidelijke inzage in wat ECN wel en niet voor u kan betekenen.

  • De belangrijkste transactiedoelen worden met u als investeerder overlegd. 
  • De belangrijkste risico’s en value drivers worden vastgelegd. Ook wordt in nauw overleg de scope van de Due Diligence vastgelegd.
  • U geeft als klant of investeerder de definitieve bevestiging op ons voorstel.
  • ECN controleert de beschikbaarheid van alle benodigde informatie en stuurt u - indien dat daarna nog nodig is - een verzoek voor additionele informatie.

Fase 3 - uitvoering van opdracht

De laatste fase, het uitvoeren van de opdracht, gebeurt altijd in twee stappen:
1.    ECN stuurt een eerste, voorlopige versie van het rapport, dat we met u als investeerder bespreken. Naar aanleiding van dit rapport heeft u vanzelfsprekend de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook is er gelegenheid om samen nader in te gaan op eventuele onduidelijkheden.
2.    Mogelijk verder onderzoek op basis van de uitkomsten van stap 1. Samenstelling van de definitieve versie van de eindrapportage.

Meer info?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.