News

22 februari 2018

ECN gaat samen met TNO; NRG zelfstandig verder

De ontvlechting van Stichting ECN in de werkmaatschappijen ECN en NRG en de gelijktijdige opname van ECN in TNO onder de naam ‘ECN part of TNO’ is deze week officieel bekrachtigd. Het samenvoegingsproces is in september 2016 in gang gezet met de aankondiging van toenmalig minister Kamp dat TNO en...[meer...]

8 juni 2016

Tien uitdagingen voor de energietransitie

Gebouwen, vervoer, industrie, ICT, gebruikersgedrag, energieopslag, zonne-energie, windenergie, bio-energie, CO2-vastlegging en meer. De energietransitie is een van de grootste veranderingen in deze eeuw en kent vele aspecten. Ze zijn geclusterd in de Nationale Wetenschapsagenda Route...[meer...]

1 juli 2015

ECN beoordeelt risico’s van duurzame investeringen Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

ECN heeft op maandag 29 juni een raamovereenkomst getekend met het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V (FSFE) voor het doen van ‘Due Diligence’ onderzoek op het gebied van duurzame energie. [meer...]

21 mei 2015

Open Dag Impact uit Petten

Op zaterdag 13 juni organiseert ECN, in samenwerking met JRC, NRG, PALLAS en Mallinckrodt een Open Dag in Petten. Dit jaar bestaat de onderzoekslocatie in Petten 60 jaar. Welke impact heeft het onderzoek? Wat zie je daarvan terug in het dagelijks leven en wat kan je in de toekomst ‘in je eigen...[meer...]

26 mei 2014

Samen werken aan een duurzaam Amsterdam

Meer energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiency in Amsterdam. Daar wil het Amsterdams Klimaat- & Energiefonds (AKEF) in investeren. Ondernemingen, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties kunnen een investeringsbijdrage krijgen. Sinds april 2014 helpt ECN AKEF om...[meer...]

9 april 2014

ECN beoordeelt duurzame projecten voor Amsterdams Klimaatfonds

Investeringen Amsterdams Klimaatfonds getoetst op technische haalbaarheid door ECN[meer...]