Expertisegebieden

Elke business case en elk investeringsscenario vereist een andere (technische) discipline. Uiteraard houdt ECN hier rekening mee bij het samenstellen van het Due Diligence team.

Gebieden waarbinnen ECN actief is

ECN biedt Technology Due Diligence Services aan op een breed aantal gebieden binnen cleantech:

 • Biomassa
 • Windenergie
 • Zonne-energie
 • Industriële processen
 • Lucht en bodemkwaliteit
 • Engineering en materialen
 • Strategie & Beleid 

Biomassa

ECN ontwikkelt geavanceerde biobased technologieën en zet deze in de markt. ECN heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van biomassa en is daarom in staat om investeerders te ondersteunen op onderwerpen zoals de voorbehandeling, vergassing en verbranding van biomassa en in bioraffinaderijen.

Meer informatie
Meer over dit onderwerp kunt u lezen op onze expertisepagina over Biomassa.

Windenergie

ECN heeft bijna vier decennia ervaring op het gebied van energie uit wind. ECN kan daarom technische ondersteuning en strategisch advies geven op het gehele ontwikkelingsproces van windenergie parken. Het doel is om daarbij risico’s te identificeren en daarna te minimaliseren en te mitigeren, terwijl we de winst van bestaande en toekomstige parken maximaliseren.

De services van ECN op het gebied van Technology Due Diligence binnen windenergie beslaan de volgende onderwerpen:

 • Resource assessment en prognoses op het gebied van energieopbrengst
 • Civiele- en elektrisch ontwerpbeoordelingen
 • Environmental Impact Assessment* (EIA)
 • Grid code compliance
 • Geluids- en ander technische evaluaties
 • Operation and maintenance kosten en strategie optimalisatie
 • Tender reviewing
 • Testen en metingen

*Met onze windpark partner, Royal Haskoning DHV

Meer informatie
Meer over dit onderwerp kunt u lezen op onze expertisepagina over Windenergie.  

Zonne-energie

ECN heeft hoogwaardige expertise in huis op het gebied van fotovoltaïsch materiaal, verwerking van zonnecellen en ontwerp en productie van zonnecellen en modules. De activiteiten van ECN hierbinnen zijn zeer divers: we voeren fundamenteel onderzoek uit naar technologie voor kristallijnsilicium en dunne film, maar bieden ook gespecialiseerde consultancy.

Meer informatie
Meer over dit onderwerp kunt u lezen op onze expertisepagina over Zonne-energie.

Industriële processen

ECN ontwikkelt innovatieve oplossingen voor energiebesparing, een efficiënt gebruik van grondstoffen in de industrie en de overgang naar groene producten. Denk hierbij aan nieuwe concepten voor warmtepompen en warmteopslag, technologieën voor procesintensivering, moleculaire scheiding (zoals filters) en het afvangen en opslaan van CO2.

Meer informatie
Meer over dit onderwerp kunt u lezen op onze expertisepagina over Energiebesparing.

Lucht- en bodemkwaliteit

ECN beschikt over de kennis en infrastructuur om een grote variëteit aan lucht- en bodemwaliteit parameters te kunnen meten, zowel permanent als op projectbasis . Door dit milieu-onderzoek kunnen wij van dienst zijn bij de volgende zaken:

 • Ontwikkeling en uitvoering van meetstrategieën;
 • In-house ontwikkeling van meetinstrumenten. Van zeer complexe, tot simpele varianten;
 • Het modelleren van luchtkwaliteit, gebaseerd op activiteiten en metingen;
 • Het milieuvriendelijk omgaan met reststromen;
 • Ontwikkeling van nieuwe applicaties voor corporates;
 • Ontwikkeling van beleid voor overheden voor het verantwoord cyclisch maken van materialen;
 • Advies aan (mogelijke) investeerders. 

Meer informatie
Meer over dit onderwerp kunt u lezen op onze expertisepagina over Milieu-onderzoek.

Engineering en materialen

ECN bezit alle kennis en know-how om haar eigen testfaciliteiten te ontwerpen, te bouwen en te bedrijven. Ook op het gebied van materiaalkunde heeft ECN veel expertise. We ontwikkelen nieuwe, innovatieve methoden voor ontwerp en analyse. Deze passen we direct toe bij de bedrijven waar we mee (samen)werken. ECN heeft oplossingen voor schade en corrosie, maar ontwerpt ook complete testinstallaties.

Meer informatie
Meer over dit onderwerp kunt u lezen op onze expertisepagina over Engineering en materialen.

Strategie & Beleid

Een lange termijn visie is vaak vereist voor wie wil investeren in cleantech. Beleidsrisico’s zijn daarbij vaak even relevant als technologische risico’s. ECN is een betrouwbare adviseur voor beleidsmakers, bedrijven en investeerders. ECN kan als geen ander investeerders duidelijk inzicht geven in de consequenties die verschillende beleidsmaatregelen met zich mee brengen.

Meer informatie
Meer over dit onderwerp kunt u lezen op onze expertisepagina over Beleidsstudies.

Meer info?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.