Symposium ‘Hoogste tijd voor de lange termijn!’

We moeten in Nederland nú al nadenken hoe ons energiesysteem er in 2050 uit moeten komen te zien. Welke grote bouwstenen zullen we daarin nodig hebben? Energiebesparing, verstandig omgaan met duurzame biomassa, een circulaire economie, maatregelen in verkeer, en afvang en opslag van CO2 lijken onmisbaar. Want als Nederland voorbij die 80% emissiereductie in 2050 wil, moet de CO2-uitstoot praktisch naar nul. Dan blijkt al snel dat we niet zoveel opties kunnen laten vallen. En dat kleine stapjes ons niet zullen brengen waar we in 2050 moeten zijn…

Deze, en andere, conclusies zijn het resultaat van het symposium “Hoogste tijd voor de lange termijn” dat ECN en PBL op vrijdag 11 maart organiseerden. De dag ging over de recente ontwikkelingen in het energiebeleid, met het doel bij te dragen aan de discussie over de dilemma’s van het energiebeleid, en gezamenlijke grond gericht op de lange termijn te vinden.

Lees het hele verslag van het symposium.

Het programma zag er als volgt uit:

Dagvoorzitter: Pieter Boot

 

Foto's van het symposium: met onder andere het panel, de zaal en de presentaties.

 

                      

De presentaties

De stellingen

Rens van Tilburg
Wat is nodig voor lange termijn financiering?

Jan Ros
Wat moeten we nú doen aan Biomassa, CCS, Elektrificatie, besparing?

 Michiel den Elzen
Wat betekent het klimaatakkoord van Parijs voor het Nationale beleid?

Marijke Menkveld
Fundamentele keuzes voor verduurzaming van de woningvoorraad


 

Nationale Energieverkenning 2015

De Nationale Energieverkenning brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart, en geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen tot 2030. Naast een jaarlijks compleet en feitelijk overzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse energiehuishouding geeft deze editie invulling aan de periodieke rapportageverplichting van Nederland voor de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Lees alles over de Nationale Energieverkenning op onze speciale pagina.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over wat wij u kunnen bieden, kijk dan op onze strategie en advies pagina van beleidsstudies of neem contact met ons op.