Symposium Energietransitie

Recent zijn in Brussel besluiten genomen over de energie- en klimaatdoelen voor 2030. Stelt het Europees beleid echt wat voor, en waar gaat het voor Nederland knellen? Wat zijn de cruciale besluiten die nog moeten worden genomen, in Europa en in Nederland? Hoe gaan we om met initiatieven uit de samenleving en hoe kun je zorgen dat deze in lijn zijn met maatschappelijke belangen en de langere termijndoelen? Wat wordt daarbij de rol van de overheid?

Naar aanleiding van deze recent in Brussel afgesproken Energie- en Klimaatdoelstellingen voor 2030 en hun vertaling naar de Nederlandse situatie, organiseerden het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) het symposium ‘Energietransitie, Top-down of Bottom-up’.

PBL en ECN ondersteunen de Nederlandse overheid met kennis en onafhankelijke analyses met betrekking tot het energie- en klimaatbeleid. Met dit symposium willen ECN en PBL bijdragen aan het scheppen van de noodzakelijke duidelijkheid over de Europese doelen voor 2030 en de implicaties voor Nederland.

Hieronder staan de presentaties weergeven die op het symposium gehouden zijn. Ook kunt u via onderstaande link een beknopt verslag lezen van het symposium.

>> Lees het verslag van het symposium.

Het programma

Dagvoorzitter: Pieter Boot

 

Pieter Boot 

Het panel

Pieter Boot

Het panel

De presentaties

De stellingen


Jeroen Steeghs
Symposium Energietransitie: top-down of bottom-up

Stientje van Veldhoven

ECN Symposium Energietransitie

 

Bert Daniëls
Betekenis top-down beleid energietransitie

 

Hans Elzenga, Anne Marieke Schwencke
De energieke samenleving in praktijk