SDE+ 2018

Evenals in de voorgaande jaren heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) aan ECN en DNV GL advies gevraagd over de hoogte van de basisbedragen in het kader van de SDE+-regeling voor 2018.

Belanghebbenden worden uitgenodigd om in een open consultatieronde een reactie te geven. De consultatieperiode zal dit jaar plaatsvinden in de periode van 1 tot 19 mei 2017. U kunt ECN, DNV GL en TNO van informatie voorzien tot 1 mei 2017.

Het betreft de volgende rapportages, die te vinden zijn via de onderstaande links:

Notitienummer

Titel

ECN-N--17-016

Impact kostenonderzoek op basisbedragen SDE+ 2018

ECN-N--17-015

Financiering

ECN-N--17-014

Correctiebedragen 2018

ECN-N--17-013

Kostenonderzoek waterkracht SDE+ 2018

ECN-N--17-012

Kostenonderzoek zonne-energie SDE+ 2018

ECN-N--17-011

Kostenonderzoek windenergie SDE+ 2018

ECN-N--17-010

Kostenonderzoek geothermie SDE+ 2018

ECN-N--17-009

Kostenonderzoek verbranding en vergassing van biomassa SDE+ 2018

ECN-N--17-008

Kostenonderzoek vergisting SDE+ 2018


Middels de presentatie Kostenbevindingen t.b.v. advisering over SDE+ 2018  wordt het onderzoek en het proces toegelicht.

 
U wordt verzocht uw reactie in te dienen middels een consultatieformulier, dat hier gedownload kan worden. Om de reacties mee te kunnen wegen in het conceptadvies dienen deze van onderbouwing in de vorm van verifieerbare informatie (getekende contracten, offertes, business cases) te worden voorzien. Deze informatie kan als aparte, genummerde bijlage(n) meegezonden worden. De reacties dienen uiterlijk 1 mei 2017 bij ECN binnen te zijn.

Indien u tevens met ECN en DNV in gesprek wenst te gaan kunt u contact opnemen met mw. K. Stutvoet-Mulder of mw. M. Loos via sde@remove-this-part-ecn.nl voor het inplannen van een consultatiegesprek bij ECN in Amsterdam. Graag verzoeken wij u om voor 25 april 2017 contact op te nemen. Geef daarbij het thema aan dat het meeste raakvlak heeft. (zie tabel hieronder)

Op basis van een nota van antwoord van ECN en DNV GL op de consultatiegesprekken en de gepresenteerde kostenbevindingen stelt het ministerie van Economische Zaken in juni 2017 de uitgangspunten vast die voor ECN en DNV GL het kader bieden om advies uit te kunnen brengen over de basisbedragen SDE+ 2018. In de zomermaanden zal een advies in concept gepubliceerd worden door ECN en DNV GL dat vervolgens voor een schriftelijke consultatie aan marktpartijen wordt aangeboden, waarna in het najaar van 2017 het eindadvies aan het ministerie zal worden gegeven.

 

 

Datum

Thema

ma 8 mei 2017

Overkoepelend, impact op basisbedragen, financiering, correctiebedragen

di 9 mei 2017

Windenergie

wo 10 mei 2017

Windenergie

do 11 mei 2017

Biomassa (verbranding)

vrij 12 mei 2017

Zonne-energie

ma 15 mei 2017

Biomassa (vergisting)

di 16 mei 2017

Biomassa (verbranding)

wo 17 mei 2017

Geothermie + water

do 18 mei 2017

Windenergie

Vragen?
Indien u vragen heeft, vindt u hier de FAQ’s over de basisbedragen.
Indien u vragen heeft over de openstelling en uitvoering van de SDE+2018 kunt u zich richten tot RVO.nl.