SDE+ Basisprijzen

Naast de berekening van de basisbedragen wordt per regeling ook voor iedere categorie een basisprijs berekend. De basis(energie)prijs vormt de ondergrens voor het correctiebedrag en ligt – evenals het basisbedrag – vast voor de looptijd van de beschikking.

De berekeningswijze van de basisprijzen is in aard gelijk aan de berekeningswijze van de correctiebedragen met dien verstande dat als marktindex 2/3e van de langetermijnverwachting gebruikt wordt. De langetermijnverwachting van de elektriciteits- en gasprijzen is afkomstig uit de meest recente Nationale Energieverkenning (NEV). Hiertoe wordt een ongewogen gemiddelde genomen van de marktprijzen voor de komende 12 jaar. Voor zon-PV worden piekprijzen uit de NEV-berekeningen overgenomen, voor windenergie worden de in de NEV berekende profielkosten gebruikt in de berekening van de basisprijs. Een toelichting op deze energieprijsscenario’s is te vinden in de Nationale Energieverkenning 2015.

Publicaties
De meest recente notities kunt u hier vinden:

De overige notities uit voorgaande jaren zijn te vinden in ‘Publicaties’.

Vragen?
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via sde@remove-this-part-ecn.nl.