SDE+ 2016

In het kader van de SDE+-regeling van 2016 heeft het Ministerie van Economische Zaken aan ECN advies gevraagd over de basisbedragen voor hernieuwbare elektriciteit, groen gas en hernieuwbare energie. ECN werkt voor dit advies samen met DNV GL en TNO.

Conceptadvies en marktconsultatie
Op 7 april 2015 is een conceptadvies over de SDE+-basisbedragen gepresenteerd ten behoeve van een openbare marktconsultatie. Hiertoe is een informatiebijeenkomst voor brancheorganisaties gehouden bij het ministerie van Economische Zaken. Naar aanleiding van dit conceptrapport zijn marktpartijen uitgenodigd om hun reacties bij ECN in te dienen. Op 27 juni waren circa 40 consultatiereacties binnengekomen, waarna ruim 20 consultatiegesprekken zijn gevoerd in de periode van 23 april tot en met 12 mei 2015. Op basis van informatie uit de marktconsultatie en afstemming met het ministerie van EZ gedurende de zomerperiode hebben ECN en DNV GL het eindadvies opgesteld.

Eindadvies en consultatiedocument
Op 9 oktober 2015 is het Eindadvies Basisbedragen SDE+ 2016 opgeleverd aan het ministerie van EZ. Op 7 december 2015 is de Kamerbrief over de stimulering van hernieuwbare energieproductie in 2016 uitgestuurd door het ministerie van EZ. Met het uitsturen van de Kamerbrief publiceren ECN en DNV GL het Eindadvies Basisbedragen SDE+2016. De berekeningen voor de basisbedragen zijn gemaakt met het “Onrendabele Top (OT)”-model. Deze kunt u hier downloaden.
Verder lichten ECN en DNV GL in het Consultatiedocument Basisbedragen SDE+ 2016 toe hoe zij met reacties uit de marktconsultaties zijn omgegaan bij de totstandkoming van het Eindadvies. Aanvullend aan het eindadvies hebben ECN, DNV GL en TNO op verzoek van het ministerie ook nog een aparte notitie opgeleverd over uitbreiding van geothermieprojecten naar een triplet.

Vragen?
Indien u vragen heeft, vindt u hier de FAQ’s over de basisbedragen.
Indien u vragen heeft over de openstelling en uitvoering van de SDE+2016 kunt u zich richten tot RVO.nl.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Christine van Zuijlen (projectleider SDE+) of Sander Lensink (expert SDE+), via sde@remove-this-part-ecn.nl.