Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2015

In het kader van de SDE+-regeling van 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken aan ECN advies gevraagd over de basisbedragen voor hernieuwbare elektriciteit, groen gas en hernieuwbare energie. ECN werkt voor dit advies samen met DNV GL en TNO. Hiertoe is een conceptadvies geschreven dat op 27 mei 2014 ten behoeve van een openbare marktconsultatie is gepubliceerd. Belanghebbenden hebben in een open consultatieronde een reactie kunnen geven. Op basis van de informatie uit de reacties en nadere gesprekken is het rapport naar inzicht van ECN, DNV GL en TNO aangepast.

Het eindadvies is gepubliceerd op 11 november 2014. De berekeningen voor de basisbedragen zijn gemaakt met het OT-model. Deze kunt u hier downloaden.

Indien u contact wenst met de opstellers van de adviezen, kunt u contact opnemen met de projectleider Sander Lensink.  

 

 

Naar boven